מבזקים

הַלְוָויָה הֲמוֹנִית בטַמְרָה

כ-10,000 בנֵי אדם הִשתתפו אתמול בטמרה בהַלְוָויָיה של סטודנט צעיר לסִיעוּד, שנוֹרָה למָוֶות בְּשוֹגֵג בחילופֵי אש בין המשטרה לעֲבריָינים.

מאות תושבים זָרְקו אֲבָנים, הִבְעירו צְמיגים, עצים ורַמזורים בכניסה לטַמְרָה. המשטרה פִּיזְרה את ההִתְקַהֲלוּת באֶמצעות רימונֵי הֶלֶם. הַפגנות הִתקיימו גם ביִישובים עַרביים נוספים.