מבזקים

הכנסת הֶחליטה: בחירות ב-2 במרץ

עכשיו זה סופי: חברי הכנסת אישְרו הלילה בקְריאה שְנייה ושְלישית את פיזוּר הכנסת ה-22 ואת קיוּם הבְּחירות לכנסת ה-23 ביום שני, 2 במרץ. 94 חברי כנסת תָמְכו בהַצָעַת חוק פיזור הכנסת. לא היו מִתנגדים