מבזקים

הכנסת אישְרה: לוחמים מְשוּחְרָרִים יְקבלו 100% מִימוּן לתואר אקדמי

הכנסת אישְרה בקְריאה שְנייה ושְלישית את הַצָעַת החוק 'ממַדִים ללימודים' הקובַעַת מִימוּן של 100% לתוֹאַר אקדמי ללוחמים מְשוּחְרָרים.

החוק קובע כי גם לוחמים מְשוחררים שכבר הֵחֵלו את הלימודים האקדמיים יהיו זַכָּאים להַשְלָמָה ל- 100% על כל התואַר למַפְרֵעַ. 

כמו כן, תוּגְדַל הזַכָּאוּת למִימוּן מ-3 ל-5 שנים מרגע השִחרור ללוחֲמֵי סָדיר, ומ-5 ל-7 שנים מרגע השִחרור ללוחמים שהם קְצינים ואנשֵי קֶבַע