מבזקים

הכנסת אישְרה את תַקְצִיב 2021

אחרי שנתיים בלי תַקְציבמְליאת הכנסת אישְרה לפנות בוקר בקְריאה שְנייה ושְלישית את תַקְצִיב המדינה לשנת 2021. 61 חברי כנסת הִצְבִּיעוּ בְּעַד התַקְצִיב, 59 הִתְנַגְדוּ. לא היו נִמְנָעִים

זה החוק השלישי שהכנסת אישְרה מבין חֲמֶשֵת חוקֵי התַקציב שעליהם עורֶכֶת הכנסת הַצְבָּעָה. היום ומחר צְפוּיָה המְלִיאָה להַמשיך בהַצְבָּעָה המָרָתוֹנִית ולְאַשֵר את חוק ההֶסְדֵרים ואת התַקְציב לשנת 2022.