מבזקים

הכנסת אישְרה את חוק 'מִמַדִים ללימודים'

הכנסת אישְרה הלילה בקְריאה שנייה ושלישית את חוק 'מִמַדִים ללִימוּדים' – מִימוּן לימודים עבור חַיָילים מְשוּחְרָרִים. החוק אושר ברוב של 55 תוֹמְכים מול 6 מִתנגדים. 61 חברי כנסת מהאופוזיציה ומהקואליציה לא הִשְתַתפו בהַצבעה בקריאה השלישית.

המִימוּן יהיה בגובה של 75% משְׂכַר הלימוד.