מבזקים

הכנסת אישְרה: איסור פִּרסום מוּצְרֵי טבק ועישון גם בעיתונות המוּדְפסת

הכנסת אישְרה אתמול בקְריאה שנייה ושלישית חוק המְבַטֵל את ההַחְרָגָה של העיתוֹנוּת המוּדְפֶּסֶת מהכְּלָל האוסֵר על פִּרְסוּם מוּצְרֵי טבק ועישוּן.

בדִבְרֵי ההֶסבר להַצָעָה נכתב כי "במדינות שבהן נֶאֱסַר לפרסם מוּצְרי טבק בכל אֶמְצָעֵי התִקְשוֹרֶת חלה ירידה מַשְמָעוּתִית במספר המְעַשְנִים".

ההחרגה תבוטל באוֹפֶן הַדְרָגָתִי לאורֶך שבע שנים עד לאיסור מוּחְלָט של הפרסום בעיתונות המוּדְפֶּסֶת.