מבזקים

הכינרת עָלְתָה, ים המלח ירד

לָרִאשונה מִזה חמש שנים: כמות המִשְקָעִים שֶיָרדה בישראל השנה עברה את המְמוּצָע הרַב שְנָתִי.

מִפְלַס הכינרת עלה בחודש פברואר ב-71 ס"מ ואילו מפלס ים המלח ירד ב-7 ס"מ.

מִתחילת עונת הגְשמים עלה מפלס הכינרת ביותר מ-2 מטרים. לכינרת מְלאה חֲסרים עֲדַיִין 4 מטרים.