מבזקים

הכינרת מִתְייַבֶּשֶת

מִפְלַס המים בכינרת הגיע אתמול לשֶפֶל של עָשׂוֹר – 214.385 מטרים מתחת לפני הים – שהם 1.39 מ' מתחת לקו האדום התחתון ו- 48 ס"מ מעל לקו השחור שמִתחתיו אסור לִשְאוֹב מים מהכינרת.

ברָשוּת המים חוֹשְשִים שאם הבַּצוֹרֶת תִימָשֵך עָלוּל לְהִיווָצֵר מַחְסוֹר במים לחַקְלָאוּת ולִשְתִייָה.