בארץ

יום הילד – 365 ימים בשנה

יום הילד – 365 ימים בשנה הצילום: Mark Neyman לע"מ

יום הילד – 365 ימים בשנה

נתונים לרגל יום הילד

לִקראת יום הילד החל ב-20 בנובמבר פִּרסְמָה הלִשכה המרכזית לסטטיסטיקה נְתוּנִים על ילדים בישראל.

הנה נתונים אחדים הנכונים לשנת 2016:

בסוף שנת 2016 חיו בישראל 2.852 מיליון ילדים (בני 17-0), שהם 33% מאוּכלוּסיית המדינה. כרבע מתוכם הם ילדים ערבים.

בשנת 2016 נולדו 181,405 ילדים. שִיעוּר הפִּרְיוֹן הכולל  של נשים בישראל הוא 3.11 ילדים במְמוּצָע לאישה.

מספר הילדים עד גיל 17 למשק בית היה 2.43 ילדים בממוצע.

מרבית הילדים בישראל גרו עם שני ההורים. כ-8% מהילדים גרו עם הורה אחד בלבד. רוב הילדים שגרו במשפחה חַד-הוֹרִית גרו עם האם (90%).

בשנת 2016 נישאו בישראל 828 נערות עד גיל 17. כ-95% מהן היו מוסלמיות.

בשנה זו 302 נערות עד גיל 17 יָלְדו, מתוכן 243 מוסלמיות ו-53 יהודיות. לכ-6% מהנערות לא הייתה זו לידה ראשונה.

חינוך

בין השנים 2009/10 ל- 2015/16 חלה עלייה בשיעורי הלמידה בגנים הציבוריים בגילים 5-3, מ-826 תלמידים לכל אלף ילדים ל-920 תלמידים לכל אלף ילדים. את העלייה אפשר לְייַחֵס להחלטת הממשלה משנת 2012 להרחיב את חוק לימוד החובה ולְייַשְׂמו גם על הגילים 4-3, החל בתשע"ג (2012/13).

שיעור הזַכָּאִים לתעודת בַּגְרוּת מבין הניגשים לבחינות הגיע בתשע"ו ל-74.7%.
בשנה זו למדו 1,822 בני נוער (בני 17-12) לתואר ראשון במוֹסָדות להַשְׂכָּלָה גבוהה בישראל.

תאונות דרכים

לפי דִיווּחֵי המשטרה בשנת 2016 נִפגְעו בתְאוּנוֹת דְרָכִים עם נפגעים 2,777 ילדים בגיל 14-0. מתוכם, נהרגו 31 ילדים, 187 נפצעו קשה ו-2,559 נפצעו קל. זוהי ירידה של כ-0.4% בְּהַשְווָאָה למספר הילדים שנפגעו בתאונות דרכים בשנת 2015.

 

בתמונה: נשיא המדינה ראובן ריבלין משחק כדורגל עם ילדים Mark Neyman (לע"מ)