מבזקים

היום: Blind Day

היום, 6.6, הוא יום הַהִזְדַהוּת עם העִיוְורִים ולְקוּיֵי הְראִייָה.

לא כל התושבים בישראל רואים 6/6…

על פי נְתונים שפִּרסמה אתמול הלִשכה המרכזית לסטטיסטיקה: 15% מבני 20 ומעלה בישראל מִתְקַשִים ברְאִייָה בְּמִידָה כָּלְשֶהִי. 13% מתקשים קושי מוּעָט ו-2.3% מתקשים קושי רב או שאינם רואים בכלל, גם אם הם מַרְכִּיבִים מִִשְקָפַיִים.