מבזקים

היום: תרגיל צְבָאִי בצָפון באזור נהרייה ואַכְזִיב

תרגיל צְבָאי מתקיים משעות הבוקר המוקְדמות ועד שעות הצהריים ברצועת החוף הצפונית, באזור נהרייה ואכזיב. במִסְגֶרֶת התרגיל, תוּרְגַש תְנוּעָה עֵרָה של כלֵי שַיִט וגורְמֵי ביטָחון במֶרחב.