מבזקים

היום: תרגיל הִתגוֹנְנוּת מִפְּנֵי טילים

פיקוד העורף עורך היום שני תרגילי הִתגוֹנְנוּת מפני טילים: בשעה 11.05 בבוקר ובשעה 19.05 בערב. 

בעת הִישָמַע האזעקה יש להיכנס למרחב המוגן. יש לִשהוֹת במרחב המוגן 10 דקות.

מידע והנחיות אפשר למצוא באתר פיקוד העורף  www.oref.org.il.