מבזקים

הבוקר: תרגיל בבתי הספר

פיקוד העורף עורך הבוקר תרגיל התגוננות נגד רעידות אדמה בבתי הספר ובגני הילדים בכל רחבי הארץ.

במסגרת התרגיל יתרגלו התלמידים גם כניסה למערכת 'למידה מרחוק' באמצעות האינטרנט. המערכת נועדה לאפשר לימודים במצב שבו אי אפשר לקיים לימודים סדירים בבתי הספר.