מבזקים

היום: שְביתה של הרופאים בבתֵי החולים ובקופות החולים

הִסתדרות הרופאים מְקַיֶימֶת היום שְביתַת אַזְהָרָה בת יְמָמָה בבתֵי החולים ובקופות החולים. במסגרת השְביתה יִידָחוּ נִיתוּחִים לא דְחוּפים ופְעילות הקופות תְצוּמְצַם.

ההִסתדרות הרְפואית הִכְרִיזה על השְביתה כְּאוֹת מְחָאָה על הִתְנַהֲלוּת משרד האוצר. הרופאים מוֹחִים נגד הכַוָונָה של משרד האוצר לְבַטֵל 600 תְקָנִים של רופאים ורופאות שנִתְנוּ בשנה החולֶפֶת ועל פְּגיעה בתְנָאֵי העבודה של המִתְמַחִים בפתולוגיה.