מבזקים

היום: שביתה בבתי החולים

המשא ומתן בין ההסתדרות הרפואית ומשרד האוצר נִכשל והרופאים בבתי החולים הממשלתיים פותחים הבוקר ב-08:00 בשביתה של 24 שעות. ההסתדרות הרפואים אומרת כי מַטרַת השביתה היא לְשַפֵּר את מצב הרפואה הציבורית בישראל.

בתי החולים יפעלו במַתכּוֹנֶת שבת. חדרי המִיון, חדרי הלֵידָה והפּגִיות יפעלו כְּסִדרָם. יִינָתנו טיפולי דיאליזה, טיפול נִמרָץ ואונקולוגיה.