מבזקים

היום: שְביתה בבתֵי החולים ובקופות החולים

הפעילות בבתֵי החולים ובקופות החולים תוּפְסַק למשך יְמָמָה הָחֵל מהבוקר ב-07:00. הרופאים והאחיות שוֹבְתים במְחָאָה על אַלִימוּת נגד צְוָותִים רְפוּאִייִם

מַעֲרֶכֶת הבריאות תַעֲבוד היום במַתְכּוֹנֶת שבת. יבוּצְעו רק ניתוחִים וטִיפּוּלִים מַצִילֵי חַיִים.