מבזקים

היום מַגיעים 20 עולים מוונצואלה

על רֶקַע בעיות הכלכלה, הביטחון והרְווָחָה הקשות בוונצואלה מַגִיעִים היום לארץ 20 עולים חדשים מוונצואלה. אתמול הגיעו 6 עולים ועד סוף השנה צְפוּיִים לעלות 100 עולים.

בקְהִילָה היהודית בוונצואלה חיים כיום כ-2000 איש. כ-1,400 קְשִישִים וכ-500 ילדים. 700 משפחות נִתְמָכוֹת על ידי גוֹרְמֵי הרווחה בקהילה.