מבזקים

היום – יום השפה העברית

בישראל מְצַיְינִים היום את יום השפה העברית. בכל רחבי הארץ, בבתי הספר, באולפנים, ובתחנות הרדיו מִתְקַיְימִים השבוע ובִמְיוּחָד היום אֵירוּעִיםפעילויות ותוכניות בנושֵׂא השפה העברית.

על פי הַחְלָטַת ממשלת ישראל בשנת 2012 –  יום כ"א בטבת, יום הולדתו של אליעזר בן יהודה, יהיה יום מיוחד לִכְבוד השפה העברית. כ"א בטבת חָל השנה בשבת ולכן הוּקְדְמוּ האירועים להיום. 

ברכות לעברית!