מבזקים

היום: הצבעה בממשלה על 'חוק המצלמות'

הממשלה תַצביע היום על הַצָעָה לחוקֵק בכנסת חוק בָּזָק המאפשר הַצָבַת מַצלמות בקלפִּיות. זאת על אף הִתנגדות היועץ המשפטי לממשלה ויו"ר ועדת הבחירות המרכזית לחקיקת חוק בזק כזה לפני הבחירות.

היועץ המשפטי לממשלה ד"ר אביחי מנדנבליט יִשְתַתֵף היום בישיבת הממשלה ויזְַהִיר את השרים כי חוק כזה עָלוּל לְשַבֵּש את הבחירות.

כזכור, ועדת הבחירות המרכזית הֶחְלִיטָה לאחרונה לְאַשֵר לפַקָחים מִטַעמָהּ לצלם במקרים חֲרִיגִים.