מבזקים

היום: הסיבוב השני בבחירות לרָשוּיוֹת המקומיות

ב-55 יִישוּבִים מִתְקַייֵם היום הסיבוב השני בבְּחירות לרָשוּיוֹת המְקומיות.

הקַלְפִּיוֹת יהיו פְּתוחות מ-13:00 עד 22:00.