מבזקים

היום: הדיון בבג"ץ בחוק הפְּטוֹר מגִיוּס

היום יִתקיים בבג"ץ דיון שני בעֲתִירוֹת לְחַיֵיב גיוס חֲרדים. ובבקשה שלא לְהַעֲניק תְמיכות למוסָדות שבהם הם לומדים כל עוד לא חוֹקַק חוק גִיוס חדש.

הדיון יתקיים בפני הֶרְכֵּב של תשעה שופטים. הוא יועבר בשִידוּר חי.