מבזקים

הטובות והטובים לטַיִס

בעוד כשבועיים יִסתיים קורס הטַיִס מספר 180. על מגרש המִסְדָרִים יִצְעֲדו 3 טַיָיסוֹת ו-37 טַייסים חדשים. כבר 25 שנים מְאפשר צה"ל לנשים להִתקבל לקורס הטַיִס ומאז סִיימו אותו 56 טייסות ונַוָוטוֹת. בעוד כשבועיים יִצְטָרְפו אֲלֵיהֶן שלוש הטַייסות החדשות.