מבזקים

החוק לפִיזוּר הכנסת עבר בקְריאה טְרומית

הַצָעַת החוק לפִיזוּר הכנסת ה-24 עברה אתמול בקְריאה טְרומית. 110 ח"כִּים הִצְבִּיעו בעד. לא היו מִתְנַגְדים.

החוק יעבור לוַועֲדַת הכנסת או לוַועֲדַת החוקה כדי להביא אותו להצבעה בקְריאה ראשונה, שנייה ושלישית במְליאה