מבזקים

הוּתַר לפִרְסוּם: שַבַּ"כּ והמִשטרה חָשְׂפוּ הִתְארגנות של פעילֵי חמאס במזרח ירושלים

הוּתַר לְפִרְסוּם כי שֵירוּת הביטָחון הכְּללי ומשטרת ישראל חָשְׂפו בתחילת חודש אפריל הִתְאַרְגְנות טרור של פעילי חמאס, תושבי מזרח ירושלים, שתִכְנְנו לְבַצֵעַ פִּיגוּעים בִּיעָדִים ישְׂרְאליים. הם תִכְנְנו, בין השְאר, לפגְוע בחֲבֵר הכנסת איתמר בן גביר, לְיַיצֵר מִטְעֲנֵי חַבָּלָה, לַחְטוֹף חיילים ולְבַצֵעַ פיגוע באֶמְצָעות רַחְפָן ברַכֶּבֶת הקַלָה בירושלים. החֲשוּדים נֶעֶצְרו והוּגְשו נֶגְדָם כִּתבֵי אישוּם.