מבזקים

הוּתַר לפִרסום: צה"ל מִשְתַמֵש במל"טים תוקפים

הצנזורה הִתִירה לְפַרְסֵם לראשונה שצה"ל מִשתמש במל"טים תוקְפים במִסְגֶרֶת פְּעילותו המִבְצָעית. לחֵיל האֲוויר מל"טים בגְדלים שונים. חֶלקם יודעים לתקוף גם ממֶרחק של עֲשָׂרות רבות של קילומטרים.

המלט"ים מְשַמְשים לסִיכּוּל מהאוויר של פעילי טרור ומְבוּקשים ברצועת עזה, בגולן הסורי ובלבנון מזה 30 שנה. 

עד כֹּה הצנזורה לא הִתִירָה לְפַרְסם את השימוש במל"טים חֲמוּשִים. לאחרונה, אחרי בחינה מְחודֶשֶת של הנושֵׂא, הוּחְלט אין מְניעָה לפרסם את השימוש שמְבַצֵעַ צה"ל במל"טים תוקפים במסגרת פעילותו המבצעית. זאת מבלי להביא לפְגיעה ביכולות מבצעיות או בשִיטָה מִבצעית של צה"ל.