מבזקים

הוּפְסְקו החיפושים במיאמי

הרָשויות בפלורידה הודיעו כי החיפושים אחר הנֶעֱדָרים בקְריסַת הבניין במיאמי הוּפְסְקו. זאת לִקראת ההֲריסה המְתוּכְנֶנֶת של יֶתֶר המִבְנֶה ובְשֶל החֲשָש מֵהסוּפָה הטְרופית 'אֶלזה' הצְפוּיָה להגיע לאזור. מִנְיַין ההֲרוגים באסון עלה ל-24. 121 בנֵי אָדָם נֶעֱדָרים.