כלכלה וכספים

ההכנסה הממוצעת: 10,095 שקלים בחודש

ההכנסה הממוצעת: 10,095 שקלים בחודש הצילום: ויקיפדיה

ההכנסה הממוצעת: 10,095 שקלים בחודש

המשכילים מרוויחים יותר

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים על ההכנסות של שכירים בישראל בשנת 2017.

הנה נתונים אחדים:

ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש מעבודה שכירה במדינת ישראל היא 10,095 שקלים. עלייה ריאלית של 3.6% לעומת 2016. ההכנסה הממוצעת ברוטו לשעת עבודה – 58.8 שקלים.

ההכנסה הממוצעת הגבוהה ביותר מבין ענפי הכלכלה היא בענף 'מידע ותקשורת' – 16,834 שקלים ברוטו לחודש.

ההכנסה הממוצעת הגבוהה ביותר מבין משלחי היד היא בקרב 'מנהלים' (17,582 שקלים לחודש). במשלח יד זה גם שעות העבודה השבועיות הן הרבות ביותר – 47.3 שעות בממוצע לשבוע.

ככל שעולה רמת ההשכלה של השכיר כך גדלה הכנסתו. ההכנסה הממוצעת ברוטו לשעה של שכיר בעל השכלה של 16 שנות לימוד ומעלה היא 83.5 שקלים, לעומת הכנסה של 36.1 שקלים ברוטו לשעה של שכיר שלמד פחות מ-9 שנים.