מבזקים

הדלק מִתְייַקֵר הלילה ב-8 אגורות

מחיר ליטר בנזין 95 בשֵירוְת עצמי יעלה הלילה בחצות בשמונה אגורות ויהיה 6.14 שקלים לליטר. התוספת בעד שירות מלא תהיה 20 אגורות לליטר.