מבזקים

הדֶלֶק מִתייקר הלילה בחֲצות

הדֶלֶק מִתְיַיקר הלילה בחֲצות ב-8 אגורות לליטר. המחיר המְרַביִּ החדש של ליטר בנזין 95 אוקטן נְטול עופֶרֶת לצָרְכָן בתחנה בשֵירות עצמי כולֵל מע"מ יהיה 6.39 שקלים. התוסֶפתֶ בעד שֵירות מָלא תִישָאֵר ללא שינוי – 21 אגורות לליטר. המחיר המְרַבִּי לליטר בנזין 95 אוקטן נְטול עופרֶתֶ לצָרְכָן בתחנה בשירות עצמי באילת יהיה 5.47 שקלים. התוספת בעד שירות מלא באילת תישָאר ללא שינוי – 18 אגורות לליטר. בחודש הקודם חלה ירידה קלה במְחיר אחרי חודשים רבים של עֲלִיוֹת.