מבזקים

הדֶלֶק הִתְיַיקֵר הלילה

הדֶלֶק הִתְיַיקֵר הלילה. המחיר המְרַבִּי החדש לליטר בנזין 95 אוקטן נְטוּל עופֶרֶת לצָרְכָן בתחנה בשֵירוּת עַצְמִי (כולל מע"מ) הוא 6.06 שקלים, עלייה של 2 אגורות מהחודש הקודם. התוֹסֶפֶת בעד שירות מלא נשארה ללא שִינוּי – 21 אגורות לליטר (כולל מע"מ).

המחיר המְרַבִּי לליטר בנזין 95 אוקטן נְטול עופרת לצָרְכָן בתחנה בשֵירות עצמי באילת (ללא מע"מ) –  5.18 שקלים. התוסֶפֶת בעד שֵירוּת מָלא באילת נשארה ללא שינוי – 18 אגורות לליטר (ללא מע"מ).