מבזקים

הדֶלֶק הוּזַל הלילה

הדֶלֶק הוּזַל הלילה בחצות ב-12 אגורות לליטר. המחיר המְרַבִּי החדש לליטר בנזין 95 בשֵירוּת עצמי הוא 6.25 שקלים. התוסֶפֶת בעד שֵירות מלא נשארה 21 אגורות לליטר.