מבזקים

הַדְלָקַת מְדוּרוֹת לכבוד ל"ג בעומר – מה אסור ומה מותר

הצו תָקֵף החל מהיום ועד 2 במאי. הוא יָחוּל על כל אֲזוֹרֵי הארץ לְמַעֵט אזורים שהוּכשרו על ידי הרָשויות המְקומיות למַטְרַת הדלקת מדורות והַבְעָרַת אש בשֶטח פתוח וקיבלו אישור של הרָשות הארצית לכַבָּאות והַצָלָה. 
בשטחים שבהם מוּתָר להדליק אש, על המדורה להיות בתוך גוּמָה. המרחק בין מדורה למדורה צריך להיות 300 מטרים לְפחות. מדורות לא יוּדְלקו במרחק של פחות מ-40 מטרים ממִבְנֵה מְגוּרים או ממְכַל או בלון גז. המדורות לא יוּדְלְקו בשטחֵי יַעַר או קוצִים.
ברָשויות רבות הִמְליצו לציבור לא לקיים מְדורות בל״ג בעומר ואף הִצִיעו פעילויות חֶבְרָתִיוֹת קְהילתיות אחרות.