מבזקים

הדירות מַמשיכות להִתְיַיקֵר

הלִשכה המֶרכזית לסְטטיסטיקה פרסמה אתמול את מַדַד מְחירֵי הדירות. על פי הנְתונים: הדירות הִתְיַיקְרו בחודשים מרץ-אפריל ב-0.9%. השיעור השְנָתי –  15.4%. לראשונה מזה חודשים יש יְרידה בקֶצֶב עליית המחירים. 

שְׂכַר הדירה הִתְיַיקֵר בחודש מאי ב-0.2%.