מבזקים

הדירות מַמשיכות לְהִתְיַיקֵר

הלִשכה המֶרכזית לסטטיסטיקה פִּרְסְמה אתמול את מַדַד מְחירֵי הדירות הכּולֵל דירות חדשות ודירות יד שנייה.

מֵהַשְוָואַת העִסְקָאות שבּוּצְעו בחודשים אוגוסט – ספטמבר לְעוּמַת העִסְקָאות שבוצְעו בחודשים יולי – אוגוסט נמצא כי מחירֵי הדירות עלו ב-0.7 אחוז.

מֵהַשְווָאַת העִסְקָאוֹת שבוצעו בחודשים אלה השנה לְעומת התְקופה המַקְבִּילָה אֶשְתָקַד, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-9.9%.