מבזקים

הגֵירָעוֹן בתקציב המדינה ב-2020: 160.3 מיליארד שקלים

משרד האוצָר פִּרְסֵם אתמול נְתונים על הגֵירָעוֹן בתַקְציב המדינה בישראל בשנת 2020 – שנת הקורונה. מהנתונים עולֶה כי הגירעון השנתי היה 160.3 מיליארד שקלים – הסְכוּם הגבוה ביותר בתוֹלְדות המדינה.

הנָתון בשנה החולֶפֶת היה נָמוּך מתַחֲזִיוֹת האוצר: 11.7% מהתוֹצָר, פי 3 מהשיעוּר בשנת 2019  – 3.7%. התַחזיות הפסימיות במשרד האוצר העריכו כי הגירעון עָלוּל להגיע ל-14% מהתוצר בסיכום השנתי. התַחזיות האופטימיות דיברו על 12-11 אֲחוּזִים.