מבזקים

הִגִיעַ הזמן ללכת לגן

תושב המועצה האזורית 'מטה יהודה' בן 102 הוּפְתַע לקבל מכתב מהמועצה שבו נקראים הוריו לרשום אותו לגן הילדים…

בבדיקה התברר כי מְקור הטָעות הוא במחשב שהִשְמִיט את הסִפרה 1 מגילו של האיש…וכך הִגִיעַ לגיל 02…

במועצה האזורית הִבְטִיחוּ לתקן את הטעות (עוד 19 מכתבים כאלה הֵכין המחשב לתושבים במועצה שעברו את גיל 100) והִזְמִינוּ את הסב למוסְדות החינוך במועצה לספר לילדים את סיפור חייו.