מבזקים

הגיעו לשמיים!

בבְסיס חֵיל האוויר חֲצֵרים יִתקיים היום טֶקס הסִיום של קוּרְס הטַיִס היוקְרָתִי.

36 בוגְרים גֵאים יַעַמדו על מִגְרַש המִסְדָרִים ויקבלו את כַּנְפֵי הטַיִס. בקָהָל יָרִיעו להם אלפֵי בני משפְּחותיהם וחבריהם. 

את קורס הטיס מְסַיְימים היום 33 גברים ושלוש נשים (נַוֶוטֶת קְרָב אחת ושתי טייסות מסוקים) – לאחר הכשרה מקצועית של שלוש שנים בבית הספר לטיסה.

הטֶקֶס יַעֲמוד בסִימן 40 שנה למלחמת לבנון הראשונה.