מבזקים

הַגְבָּלוֹת חדשות מהיום ב-17:00

התַקָנוֹת החדשות שאישְרָה הממשלה הלילה בְּמִסְגֶרֶת המַאֲמָץ לעצירת הִתְפַּשְטוּת נְגיף הקורונה, יִיכָנְסו לתוקֶף הָחֵל מהשעה 17:00. התַקָנות החדשות יהיו בתוקף במשך שבוע.

בין ההַגְבָּלוֹת החדשות:

מוּתָר לצאת מהבית רק לעבודה חִיוּנית, לִקְנִייַת מָזוֹן ותְרוּפוֹת ולקבלת טיפול רְפוּאִי;

יציאה מהבית (שלא לעבודה חיונית ולצְרָכִים חיוניים אלה) מותרת רק לזמן קצר ועד מֶרחק של 100 מטרים;

אָסוּר לקיים פעילות ספורט בחוץ;

שֵירוּתֵי התַחבּוּרה הציבורית יְצוּמְצְמו

ימשיכו לפעול שֵירוּתֵי מִשְלוֹחים למָזוֹן, למוּצְרי חשמל ותִקשורֶת וּלְשֵירותים חיוניים לתחזוקת הבית;

יש לִמְדוֹד חום לעובדים בכניסה למְקום עבודתם.

משרד הבריאות קורא לְאֶזְרָחים בני 60 ויותר לא לצאת מהבית.