מבזקים

הבְּריחה הגדולה

כוחות הביטָחון ממשיכים במָצוֹד אחר המחבלים שבָּרחו מכֶּלאֶ גלבוע. כוחות גדולים של צבא, משטרה, שַבַּ"כּ ושַבּ"ס מִשתתפים במַאֲמַצִים לִתְפוס את ששת המְחבלים. עדיין לא ידוע אם המחבלים, או חלק מהם, הצליחו לצאת מגבולות ישראל. נִבְדָק החֲשד שהבורחים קיבלו סִיוּע מתוך הכלא ומִחוצה לו. החיפושים המוֹדיעיניים והחיפושים בשטח מִתְמַקְדים בחיפוש גם אחר הסַיְיענִים.

שֵירות בתי הסוהר הֶחליט לְנַיֵיד את האֲסירים הביטְחוניים ולהעביר אותם לבתי כלא שונים כדי לִמנְוֹעַ מהם להִתְאַרְגן ולְתַכְנֵן פעולות בריחה או פעולות אחרות. בתְגובה קראו אִרגוני הטרור לאסירים ולתושָבים ביהודה ושומרון ובמזרח ירושלים לְהִתְעַמֵת עם כוחות הביטחון. אסירים ביטְחוניים הִתפרעו והִצִיתו תָאִים בבתי הכלא קְציעות ורמון. מאות פלסטינים נַענֲוּ לקְריאת ארגוניֵ הטֶרור והתפרעו במוֹקְדים אחדים ביהודה ושומרון ובמזרח ירושלים. 

בְּמַקְבִּיל נִמְשֶכֶת חֲקִירַת מֶחְדַל הבריחה הגדולה.