מבזקים

במקום 'זקנים' – אזרחים ותיקים

כ

ועדת העבודה והרְווָחָה של הכנסת אִישְרָה לאחרונה את הַצָעַת החוק הדוֹרֵש מהַבִּיטוּח הלְאוּמִי להחליף את הבִּיטוּי 'קִצְבַּת זִקְנָה' בביטוי: 'קִצְבַּת אֶזְרָח וַתִיק'.

הסיבה לשִינוּי: השימוש במילה 'זקנה' עָלוּל לִפְגוֹע ברְגָשוֹת של מקבלי הקצבה.

בכנסת נִמְסַר כי שם  'הוועדה למַעֲמַד הקָשִיש' יהיה מעַתָה: "הוועדה למעמד האזרח הוותיק".