מבזקים

הבְּחירות לרָשוּיוֹת המְקומיות נִדְחוּ ל-30 בינואר

מְלִיאַת הכנסת אִישְרה בִּקְריאה שְנייה ושְלישית את הַצָעַת החוק לִדְחִייַת הבחירות לרָשוּיוֹת המְקומיות בשלושה חודשים. נָכון לְעַכְשָיו, אם לא יהיה צורֶך בדְחִייָה נוסֶפֶת בְּשֶל המלחמה – הבחירות יִתְקַיְימו ב-30 בינואר 2024.