מבזקים

הבוקר: ניסוי מוצלח בטיל החץ

משרד הביטחון והסוכנות האמריקנית להגנה מטילים (MDA) ביצעו הבוקר ניסוי מוצלח בטיל 'חץ' במרכז הארץ. הניסוי תוּכְנַן מֵרֹאש. השיגור היה מבסיס פלמחים. הֵדֵי הפיצוץ נִשְמְעוּ באזור ושובְלֵי השיגור נִצְפּו בשמיים.