מבזקים

הבוקר: חֲדירַת מַטָרָה אֲוִוירִית חֲשוּדָה בעוטף

הבוקר הוּפְעֲלה במֶרְחַב העוטף הַתְרָעָה על חֲדִירַת כְּלִִי טַיִס עוֹיֵן. דובר צה"ל אִישֵר כי מַטָרָה אֲוִוירִית חֲשודה חָצְתָה משֶטח רצועת עזה ונָפלה במֶרחב העוטף. "אין נפגעים והאֵירוּעַ הִסְתַיֵים", הודיע.