מבזקים

האחיות והאחים: לא מְסוּגָלִים להמשיך בעוֹמֶס הזה

הִסתדרות האחיות והאחים שלחה אתמול מכתב לראש הממשלה, לשרֵי הבריאות והאוצר ולמנכ"ל משרד הבריאות. האחיות והאחים מודיעים במִכתבתם כי אינם מְסוּגָלים להמשיך לְטַפֵּל בחולים בעוֹמֶס הרב המוּטָל עליהם.

במִכְתָבָם כתבו: "נתנו 200% בתְקופת הקורונה. אנחנו לא מְסוּגָלִים לְהַעֲנִיק את הטיפול הרָאוּי, אנחנו שְחוּקִים פיזית ונפשית".

האחים והאחיות טוענים כי הוּבְטְחוּ להם 600 תְקָנִים במַשְבֵּר הקורונה באוֹפֶן זמני אבל גם את זה המדינה לא נָתנה.

עוד כתבו, כי לא יַשְלִימוּ עם המַצָב הבִּלְתִי אֶפְשָרי שבו הם נִדְרשים לטפל באֶזְרְחֵי ישראל ללא הכֵּלים הרְאוּיִים.