מבזקים

הָאוֹצָר: יְרִידָה של 9% בִּרְכִישַת דירות ביולי

משרד האוצר פִּרְסֵם אתמול נְתוּנִים על רְכִישַת דירות בישראל בחודש יולי: לפי הנתונים, הקִיפָּאוֹן בשוק הדיור נמשך גם בחודש יולי. בחודש זה נִרְשְמָה ירידה של 9% במספר העִסְקָאוֹת לרכישת דירות בהַשְווָאָה לחודש יולי אֶשְתָקַד.