מבזקים

דִיווּחִים בסוריה ובלבנון על תקיפה ישראלית

כְּלֵי תִקְשוֹרֶת בסוריה ובלבנון דִִִִיווְחו לפנות בוקר על תְקִיפָה שבּוּצְעָה נגד המרכז למֶחְקָרִים מַדָעִייִם של המשטר הסורי במרכז סוריה. המרכז אַחְרַאי, בין השאר, על פיתוח טילים ואמְצָעֵי לְחִימָה כימיים.

ברְשָתוֹת החֶבְרָתיות מְייַחֲסִים לישראל את התְקיפה.