מבזקים

דו"ח קבילות החיילים: 61% מהתלונות נמצאו מוצדקות

נציבות קבילות החיילים פרסמה את הדו"ח השנתי לשנת 2018. הדו"ח מגלה אירועים חמורים של התנהגות לא נאותה של מפקדים כלפי פקודיהם ושל פגיעה בזכויות השירות הבסיסיות של החיילים. בשנה החולפת הוגשו  6,749 קבילות, ו-61% מהן נמצאו מוצדקות. מחצית ממגישי הקבילות היו חיילים, כ-12 אחוזים אנשי קבע וכ-22 אחוזים מועמדים לשירות ביטחון. כרבע מהקבילות עסקו ביחסים שבין פקוד למפקדו ו- 14 אחוזים עסקו בתחומי הרפואה.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "צה"ל מברך על הדו"ח ורואה בו כלי חשוב ללמידה והיכרות עם נושאים הדורשים בחינה וטיפול, ואמצעי לשפר את המענה הניתן למשרתים".