מבזקים

עלייה במִקְרֵי האנטישמיות ב-2021

לקראת יום הזיכָּרון הבין לְאומי לשואה שיְצוּיַן ביום חמישי משרד התְפוּצוֹת מְפַרְסם את דוּ"חַַַ האנטישמיות השְנָתי. מהדוּ"חַ עולה כי בשנת 2021 חלה עלייה בגִילוּיֵי האנטישמיות ברחבֵי העולם. אחד מכל ארבעה יהודים בארה"ב היה מַטָרָה לתַקְרִית אנטישמית. בבריטניה נִרְשַם שִׂיא של עֶשרות שנים במקרֵי תְקיפָה על רֶקַע אנטישמי. צרפת היא שִׂיאָנִית האנטישמיות הווירטואלית.