מבזקים

דוּ"חַ: הצְפִיפוּת בגני הילדים בארץ גבוהה 

מספר הילדים בכל גן בישראל גבוה מַשְמָעוּתִית מהמְמוּצָע של מדינות ה-OECD. כך עולה מסֶקֶר שנֶערך עבור אִרגון המדינות המְפותחות. עוד עולה מהסקר שאף על פי שהצְפִיפוּת בגנים בישראל גבוהה, מספר אַנְשֵי הצֶוֶות בגנים נמוך מהממוצע. על פי הסקר – רָמַת ההַשְׂכָּלָה של הצְוָותים החִינוּכִיים בגנים בישראל נְמוכה מהמְמוצע במדינות המפותחות.