בארץ

מְלַקְקִים דבש

מְלַקְקִים דבש הצילום: HERMAN CHANANIA לע"מ

מְלַקְקִים דבש                                                   

4,000 טון בשנה. בחגי תִשְרֵי: 1,600 טון

לקראת ראש השנה מזמינה מועצת הדבש את הציבור ל'פסטיבל הדבש' המתקיים בימים אלה במִכְווָרוֹת בכל רחבי הארץ. הילדים וההורים מוּזְמָנִים ללמוד בדרך חווָייָתית על עוֹלָמָן של הדבורים ועל חֲשִיבוּתָן: דבורת הדבש אינה רק יַצְרנִית דבש מְעוּלָה. התפקיד החשוב שלה הוא הַהַאֲבָקָה של צִמְחֵי החקלאות והבר. הדבורים אחראיות להאבקת 80% מהיקף הגידולים החקלאיים בעולם.

לקראת החג פרסמה מועצת הדבש נתונים על יִיצוּר דבש ועל צְרִיכַת דבש בישראל:

הציבור הישראלי צורך 4,000 טון דבש בשנה. בחגי תשרי מְשַווְקִים בישראל כ-40% מהצריכה השנתית: 1,600 טון דבש, בְּשֹווִי כולל של כ-100 מיליון שקלים. ישרְאלי צורך בחודש תשרי כְ-250 גרם דבש בִּמְמוּצָע, מתוך צריכה שנתית של כ-600 גרם בממוצע לנפש.

יִיצור הדבש המקומי השנה יִסְתַכֵּם בכִ-3,000 טון. זאת בְּהַשְווָאָה לממוצע רב שנתי של כִּ-3,500 טון. בישראל פועלים כיום כַּ- 500 דְבוֹרָאִים המְטַפְּלים בִּכְ-110,000 כַּווָרוֹת הפְּזוּרוֹת ברחבי הארץ. 60,000 מתוכן מוּצָבוֹת בַּאֲזוֹרֵי גידול חקלאיים ומשמשות לְהַאֲבָקָה.
החורף השָחוּן האחרון הביא לירידה גדולה בייצור הדבש, בעיקר בצפון הארץ. בדרום, לְעוּמַת זאת, נִרשם גידול בייצור בזכות ריבוי מִשְקָעִים בָּאזור בחורף. ואולם, מנכ"ל מועצת הדבש אומר כי לַמְרוֹת הירידה בייצור לא יוּרְגַש מחסור בדבש. כל הביקוש המקומי יְסוּפַּק בעזרת יְבוּא. השנה יוּבְּאו לישראל 1,200 טון דבש.

במועצת הדבש אומרים כי מחירי הדבש לצָרְכָן בישראל קרובים למחירים בחו"ל ואפילו זולים מהם בְּרוּבָּם. המחיר הקִמְעוֹנָאִי הממוצע לצִנְצנֶתֶ של 1 ק"ג הוא כ-30 שקלים כולל מע"מ. הם מַמְלִיצִים לקנות רק דבש שעל האריזה שלו מופיעים סימן  תַו הָאֵיכוּת – 'דבש איכות תוֹצֶרֶת ישראל' או חוֹתֶמֶת יַצְרָן. כך אפשר לְהִימָנַע מצריכת דבש מְזוּיָף ולא איכותי, שהוא לְעִתִים זול יותר.

 

בתמונה: כוורן בודק כוורת דבורים, בהרי יהודה. הצילום: HERMAN CHANANIA לע"מ